Facebook
reklama

My ju vieme pre vás navrhnúť, pripraviť, spravovať ale aj vyhodnotiť.

Prečítajte si všetko čo vás o Facebook reklame zaujíma.

Čierna zvislá čiara

01

Prečo by ste mali mať reklamu na Facebooku

Pretože sú tam vaši zákazníci

Predstavte si aké by bolo skvelé, keby ste mohli mať reštauráciu či predajňu na mieste kde sa pohybuje najviac ľudí z celého mesta.

Podobné je to aj na Facebooku. Predstavte si že vaša nástenka alebo „newsfeed“ je výklad vašej reštaurácie s tým najlahodnejším zákuskom aký si viete predstaviť.

Dali by ste si však?

Čo získate reklamou na Facebooku?

Nových klientov ale aj stálych klientov…

Hlavným cieľom Facebook reklamy môže byť čokoľvek čo vášmu biznisu dáva zmysel.

Facebook môžete využiť ako nástroj na informovanie
o novinkách, zľavách či špeciálnych ponukách ale zároveň poslúži na budovanie vzťahu so zákazníkmi

O tom čo je pre vás dôležité rozhodujete vy!

02

Ako prebieha spolupráca

1.

Osobné/online
stretnutie

Osobné/online stretnutie

Na stretnutí vám vysvetlíme aké sú možnosti inzercie prostredníctvom FB reklamy a poradíme vám čo by bolo pre vás vhodné. Zadefinujeme si maximálny rozpočet pre Facebook reklamu.

2.

Cenová
ponuka

Cenová ponuka

Po stretnutí vám pripravíme cenovú ponuku za správu a nastavenie mesačnej kapmane. Po jej schválení môže správa Facebooku začať.

3.

Mesačná
správa

Mesačná správa

Počas mesačnej správy pravidelne kontrolujeme efektivitu a kampane aktualizujeme na základe potreby tak, aby vám to vyhovovalo.

4.

Mesačné
výsledky

Mesačné výsledky

Každý mesiac pre vás pripravíme súhrnný report efektivity vašich kampaní so zobrazením úspešnosti kľúčových prvkov v rámci reklamy na Facebooku.

5.

Vylepšovanie

Vylepšovanie

Najdôležitejšou časťou je neustále pravidelné optimalizovanie kreatívy ale aj nastavení cielenia reklamy na základne sledovania výsledkov. To je vaša cesta k úspechu.

Je pre nás mimoriadne dôležité aby ste mali o všetkom dokonalý prehľad
Počas spolupráce budeme v pravidelnom kontakte

03

Koľko stojí reklama na Facebooku?

Cena Facebook reklamy pozostáva z dvoch zložiek.

Za reklamu platíte priamo Facebooku a cenu za správu kampane platíte nám. Konkrétna cena oboch
zložiek však vždy závisí od množstva a komplikovanosti propagovaných produktov či služieb.

Celková cena sa pohybuje už od 90€ mesačne avšak môže sa vyšplhať až na niekoľko stoviek či tisícok.

Všetko závisí od vašich špecifických požiadaviek.

Čierna zvislá čiara

04

Screenshot zo smartfónu - príspevok na Facebooku
Smartfón

Ukážka Facebook reklamy

Facebook ponúka množstvo kreatívnych spôsobov ako odprezentovať vašu spoločnosť potenciálnym zákazníkom.
Správny výber reklamy závisí od vami stanoveného cieľa ale aj od formy vašich produktov či služieb.

Pozrite si príklad ako robíme Facebook reklamu pre nášho klienta – reštauráciu Kútik Chuti 

Čierna zvislá čiara

Tvorba a správa Facebook reklamy

Pútavé obrázky, videá či zmysluplné texty…toto všetko je nevyhnutné pri tvorbe kvalitnej a kreatívnej kampane. Treba si však dať pozor pretože aj Facebook má svoje pravidlá ktoré treba dodržiavať
V rámci každej reklamy na Facebooku je veľmi dôležité zvoliť správne nastavenie s pohľadu cielenia na určitú cieľovú skupinu ktorej má byť reklama doručená.
Priebežná kontrola a úprava nastavených kampaní v čase vám zaručí najlepšiu efektivitu.
Ukážka prostredia z nástroja Facebook Business manager
Ukážka prostredia z nástroja Facebook Business manager
Čierna zvislá čiara

Vo Facebook reklame sa vyznáme

Udržiavať vysokú kvalitu práce je pre nás veľmi dôležité a preto si dávame poriadne záležať.
Priestor na napredovanie využívame v praxi každý deň no taktiež aj na osobných či online odborných školeniach.

Na čo je to dobré?

Instagram či Facebook, každý komunikačný kanál má svoje pravidlá a spôsoby prezentácie, ak ich nepoznáte, je oveľa ťažšie preraziť.

Máte otázku?